Ny teknik ger nya möjligheter

Tekniken går framåt och möjligheterna att smita iväg själv en dag och vinscha upp sig i vårt platta landskap är fantastiskt. Denna ökade mobilitet och självständighet är rena drömmen för många. Det är många som har funderingar kring detta och hur detta skall samverkas med våra vanliga aktiviteter och hur våra resurser kan brukas när det kommer till fält och luftrum. Därför har denna artikel nu skrivits för att få ut styrelsens tankar runt det hela. Fokus ligger på de säkerhetsaspekter som vi ser som problematiska.

Korta versionen

All vinsch/bogseringsverksamhet på klubbens fält skall ledas av klubbens utbildade funktionärer, det gäller även privata smitningar. I första hand skall klubbens materiel användas, men den får kompletteras med annan, förutsatt att inte säkerhet eller vinschningskapaciteten, dvs. flyg per timme, blir lidande för alla på fältet. Sektorer ska endast öppnas av Fenix funktionärer som driver verksamheten för dagen.

Flera vinschar på fältet

Ifall samkörning med andra vinschar på fältet ska ske, så måste det vara gynnsamt för alla piloter på fältet och inte belasta fältteamet mer. Det får inte leda till säkerhetsproblem eller dåliga arbetsförhållanden. Vi har jobbat aktivt med att försöka göra det så enkelt som möjligt att driva ett fält. Detta år t.ex. så är det ingen fältväska som måste fara runt och överlämnas, och vi har tagit bort all kontanthantering. Det finns numera även färdigskrivna kuvert med kassörens address på, dessa ligger i fältväskorna på Härkeberga och Barkarby (snart) med tillhörande frimärken.

Lite regler för flera vinschar:

• Alla piloter på fältet skall starta enligt det etablerade kösystemet.
Ifall en pilot är på fältet med egen vinsch som bara denne person vinschar upp med så försvinner kapacitet ifrån fältet och kötiden blir längre för alla andra piloter som är där.

• Alla betalar som vanligt oavsett vinsch. Ägaren till extra-vinschen vinschar gratis under dagen.
Att hålla reda på vem som vinschades upp med vilken vinsch och vem dom skall betala till för dragen blir en extra börda på fältteamet.

• Vinschar som används måste vara underhållna och utrustade med säkerhetsfunktioner som t.ex. linkap och nödstopp.

Utnyttjande av klubbens fält och luftrum

Vi måste vårda våra relationer till markägare och luftrumsägare, som vi arbetat upp med blod, svett och tårar, så vi kan ha fortsatt tillgång till våra arenor. Här finns en mängd frågor angående säkerheten runt våra fält och självvinschning.

När vi öppnar luftrum så måste vi kunna agera på ändringar med 30 minuters varsel. Enligt avtalet vi har med Lfv idag så sker detta via telefonpassning till någon på fältet. En miss vi gör idag är att vi egentligen borde lämna två nummer och en av dessa måste alltid vara på marken och ifall funktionärerna skall flyga också. Ifall självvinsching skall ske så måste piloten själv kunna ta emot samtal i luften och agera på ändringarna. En fråga i detta är hur pass bra täckning man egentligen har i luften. Ifall detta missköts så kan vi tappa våra avtal och våra luftrum. Avtalet är mellan Fenix och beröreda parter så som Arlanda, Ärna m.fl. ses över årligen på ett brukarmöte. Sektorer skall endast öppnas av Fenix funktionärer som driver verksamheten för dagen för att förvirring inte skall ske.

Våra vinschlinor är farliga för omgivningen, de kan ställa till med oerhörd skada om de börjar glida mot föremål, djur eller människor. På Barkarby är det alltid massa aktivitet runt omkring med folk som kan råka illa ut. Dessutom så ser man just nu inte ifrån start till vinsch utan måste ha någon i vardera ände för att kunna se ifall människor eller djur befinner sig på vinschstråket. Härkeberga är bättre för där har man fri sikt mellan start och vinschen. Däremot så används gamla banvallen för träning av travhästar och motionärer. Vi bedömer det som mycket riskfyllt om ingen finns på marken som kan agera genom att varna om en lina skulle falla ned över banvallen eller annan plats där fordon, djur eller människor rör sig. Ifall detta missköts så kan vi tappa våra fält som vi kämpat så mycket för att etablera och bibehålla.

För att kunna säkerhetsställa kvaliteten och säkerhetstänket på både utövandet och brukandet av luftrum, fält och maskinpark så ska det vara våra funktionärer som brukar resurserna. Funktionär blir man i Fenix genom att vara med ett fältteam, gå utbildning och genom att vara med om att driva fältet lära sig hur vi hanterar mark, luftrum och säkerhet. Dessutom går det ständigt ut information till funktionärerna om aktuella frågor, och diskussioner sker under den gemensamma träffen en gång om året.

Diskussion

Vad tycker du? Har vi resonerat rätt? Har du funderingar, invändningar etc. så hör av dig till oss i styrelsen eller lägg en kommentar på denna artikel.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.