Drifthandbok

Drifthandboken är Fenix viktigaste styrdokument. I Drifthandboken beskrivs de flesta processer i vår verksamhet. Alla funktionärer ska vara väl bekanta med Drifthandbokens innehåll, och det skadar inte om alla övriga medlemmar också har läst igenom den. Gällande version har nummer 4.

Fenix var den första skärmflygklubb i Sverige som samlade alla sina viktigaste styrdokument i en drifthandbok. Det här gjorde vi efter att kraven på dokumentation av verksamheten ökade från Transportstyrelsen (dåvarande Luftfartsstyrelsen) runt 2006. Kraven gäller egentligen skärmflygskolor och organisationer på förbundsnivå. Alla företag som bedriver flygverksamhet ska ha en drifthandbok och ett antal srskilt ansvariga tjänstemän/funktionärer.

Man kan tycka vad man vill om myndigheternas administrativa krav på föreningslivet (liknande krav finns inte på ridskolor eller snowboardklubbar) men eftersom vi har både utbildning och fortbildning i klubben och har höga ambitioner för kvaliteten på vår flygverksamhet, tyckte vi det var lika bra att gå hela vägen och skapa en drifthandbok. Där finns också bra instruktioner för funktionärer att få verksamheten att flyta smidigt.

Du kan läsa eller ladda ned drifthandboken som pdf-dokument här.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.