Med Barkarbys nedläggning så blev Sveriges huvudstad av med sitt allra sista allmänflygfält. Många vet att Barkarby var hemvist för F8, Kungl. Svea Flygflottilj men färre känner till att fältet har en historia mycket äldre än så. Visste du att Barkarby var Sveriges första internationella landflygplats långt innan Bromma öppnades 1936 (Arlanda ska vi inte ens tala om..).

I Järfällas bilddatabas (som jag snavade över av en ren slump) finns en bildskatt som visar hur det såg ut framförallt under flygvapentiden men många av bilderna är äldre än så och visar snarare Hägerstalunds Flygstation, som det hette från början. Innan du börjar kan det vara bra att läsa in sig på historien. Flyget på Barkarby startade 1913; vi är bara ännu ett kapitel i ett sammanhang som  hade sin början för hundra år sedan.

Bilderna är direkt länkade från Järfälla Kommuns Bilddatabas och även bildtexterna är citerade därifrån (utom några kursiva kommentarer + några rena korrekturrättningar). Kudos till Järfälla som digitaliserat och lagt ut bilderna som verkar bestå av donationer från privatpersoner.

Internet är fantastiskt - de här bilderna hade vi aldrig någonsin fått se utan nätet! I bästa fall hade de varit förbehållna ett lyckligt fåtal, i sämsta fall hade de kastats bort i någon dödsbodelning. Jag hoppas ingen på kommunen tar illa upp att vi synliggör vårt aeronautiska kulturarv på detta kanske lite okonventionella sätt. Använd sökmotorn  - det finns massor av fler bilder i arkivet!

Eftersom det ändå inte går att flyga idag - luta dig tillbaka, tänd pipan och häng med på en exposé hur det såg ut förr på vårt mesta, bästa hemmafält! 

 

 

Barkarby F8. En J 6 fick isbildning i förgasaren och fastnade i Säby allé. Löjtnant Norén
klarade sig. I bakgrunden t. h. arbetarbostad till Säby gård.

 

 

Flygplan av typ SK 14 gick in i väggen på hangar 4:s expeditionsdel i norra gaveln.

 

(Verkar som att inte heller kärran mådde så bra av genvägen in på expeditionen...)

 

Totalhaveri. Fältflygare (?) Eskilsson omkom i ett flygplan av typ Albatross

 

 

 (det är jättedumt att taxa en DC-3 in i en parkerad bubbla. Jag märker att det blir väl många trasiga flygplan här men lugn, det blir även hela flygplan nedan!)

(Varför har Fenix ingen musikkår??)

 

Jaktplanet J 21 A som var lite ovanligt med sitt noshjul och dubbla stjärt, synades ingående av prins Bernhard. General Nordenskiöld förklarar detaljerna. Artikel i Expressen 11 april 1946 under rubriken "Bernhard inspekterade F 8". Fr v okänd, general Bengt Nordenskiöld och Prins Bernhard.

 

(Kommentar överflödig - DET VAR BÄTTRE FÖRR!)

 

SAAB J29 Tunnan

 

 J 26 Mustang från "Grön Olle" (rote) på plattan till hangar 83

 

F8:s första J 21:a (Saab 21). F8 fick 9 stycken J 21:or men dessa flyttades till Göteborg (F 9) efter 2 månader

 

J 9:a från F 8

(observera örnen, F8:s flottiljmärke

 

Mekaniker på F 8 jobbar med Gloster Gladiator

 

J26 Mustang. De 12 plattorna med hakkors visar hur många tyska plan som skjutits ned. Den 4 augusti 1944 kl 16.20 flyg flera amerikanska plan in över södra Sverige, varav några dessutom nödlandade. "Hot Pants" kom in över F 5 Ljungbyhed utan att ge tecken till landning, varför det svenska luftvärnet avgav varningseld med 5 skott. Planet fällde då ut landningsstället och landade utan anmärkning. Troligen hade man flygit in på låg höjd över Skånes sydvästkust i trakten av Vellinge. Skälet till landningen i Sverige uppgavs vara bränslebrist. Besättning: 2nd Lt Wilson Kirby Jr Baker 0-697525. Baker placerades vid Mullsjö interneringsläger och fick återvända till England den 1 november 1944. 1945 i april såldes planet till Flygvapnet och erhöll Fv-nr 26002.

 

Uppställt flygplan av typ Lockheed P-38 Lightning. Typen användes av USAAF under andra världskriget.

(uppenbarligen ännu en "nödlandare" från USAAF. Ska vi gissa att mekarna på F8 tyckte att det var mycket viktigt att markköra den regelbundet "för att hålla motorerna i trim"...Blinkande)

 

 

 

En J22 ur 1:a divisionen står uppställd och under service. I bakgrunden står en B3 (Ju86), tillhörande F1 - Kungliga Västmanlands Flygflottilj, 1:sta divisionen

 

Barkarby flygfält, F 8. En Mustang i 2:a divisionen står uppställd.

 

Barkarby flygfält, F8. Sparmanjagare besöker F 8.

 

Barkarby flygfält, F8. SK 15 på fältet. Skillnaden mellan SK 15 B och SK 15 är att 15 B har täckt sittbrunn (huv) samt en extra bränsletank

 

Barkarby flygfält, F8. C-certifikat för segelflyg, Grunau Baby.

 

Barkarby flygfält, F8. Flygplan av typ J 26 Mustang uppställt.

(hmm...P-51 om man ska va petig eftersom den här Mustangen uppenbarligen inte är svensk utan ännu en "nödlandare")

 

Barkarby flygfält. Reklamhoppning för Samarin. Fallskärmshopparen heter Arnold Waldau även kallad "Slampen".
 

 

Barkarby flygfält, F 8. Gloster Gladiator uppställda på linje. I bakgrunden en Junkers JU86, med beteckning B3, går in för landning.

 

Flygfoto över Barkarbyfältet

(bilden, tagen 1945-09-04, är orienterad så att norr är åt vänster. Nuvarande bana 24-06, som här ännu inte finns, skär idag diagonalt genom bildens övre högra hörn. Enköpingsvägen syns skära diagonalt genom bildens nedre högra hörn)

 

Barkarby flygfält, F 8. Kollision med B 4.

(Aj!!)

 

Barkarby flygfält, F 8. Interiör från 2:a divisionens hangar. Okänd flyplanstyp, ev. B 16.

(Inte så okänd; i förgrunden en B5 - i bakgrunden en flock J22. Vem vet - kanske en av dem var den vi hittade i en myr ovanför Handöl i somras: länk till tavlan)

 

 

Besök från England. Flygplanen av typ Meteor uppställda på hangar 1:s platta. Mannen i förgrunden med krycka, är en framstående flygare och krigsveteran. Han miste sitt ben efter de skador han fick i slaget om Storbrittanien.

 

En Junkers F 13 (finskägd ? ) på Barkarby flygfält. På planet står den finske mekanikern Peinänen. Fr.v. i bild: Alice Ahlsén, folkskollärare Per Rönnes döttrar varav en heter Anna. De är sommarbarn hos Ahlséns. I bakgrunden står en DH Moth.

 

Ett flygplan av typ Northroph Delta med betcknigen SE-AD1 Halland. Fr.v i bild Anna-Greta Söderström som är bror till "Jotte" Valdemar Hagström, korpral Gadd, Alice Ahlsén.

 

Italienskt amfibieplan på Barkarby flygfält vid hangar 4.

 

Barkarby flygfält, F 8. Hangaren i bakgrunden. Vägen till Lill-Ålsta t.v. Flygplaner på bilden är en NORTHROP DELTA som flög mellan Stockholm - Paris på 4,5 timmar. Eventuellt såldes planet till Spanien under spanska inbördeskriget..

 

Barkarby flygfält. Albin Ahrenbergs passagerarflygningar. Lennart Järnestads farmor, Tekla Johansson, t.v. i förgrunden. Hon var telegrafstationsföreståndarinna i Bromstens telegrafstation. L. Järnstads farfar, Johan Erik Johansson, syns t.h. i förgrunden. Han var linjemästare i Telegrafverket, nattvakt vid Spånga Rundradiostation samt innehavare av Bromstens Bilstation.

 

Barkarby flygfält. Tyskt Junkerplan från 1920-talet är noterat ( mer troligt 1930-talet). Bakom flygplanet är hangarbacken. Herrströms flygfält (?) t.v. T.v. utanför bild ligger Gabrielssons hus.

 

Barkarby flygfält. Rolf von Bahrs autogiro av typ CIERVA C 30 A. Utställd på Tekniska muséet sedan 1948

(hänger i taket i stora hallen, gå dit och titta!

 

Flyguppvisning på Barkarby flygfält med nordiska flygare. Flygplanstypen i bild är en Travel Air Texaco nr 13. Piloten heter Frank Hawks. Landning i Barkarby i samband med ILIS( internationell flygdag).

 

Barkarby flygfält. Fallskärmshoppare Raoul Törnblad som konstruerat den s.k. Törnbladsskärmen.

(1, 1-2, 2-3, Comp???)

 

Barkarby flygfält. Mannen t.v. har en reklamskylt för P O Herrströms passagerarflygningar genom det s.k. P O Flygkompani, med uppstigningar från Barkarby

 

Barkarby flygfält. Äldsta hangarplatsen i bakgrunden. Vy från Enköpingsvägen.

 

Barkarby flygfält. Åskådare vid flyguppvisning stående framför de gamla hangarerna. Demonstration inför general, flygofficerare och generalstab. Flygkonst av Karl-Gunnar Lindner i nya K47 (enmotorigt stridsflygplan).

 

Barkarby flygfält. P O Herrströms Flygkompani. Karin Lif i flygplanet. I flygkompaniets besöksbok står det följande:

" No 207 Karin Lif, Barkarby - Bättre än på jorden"

Besöksboken finns bevarad i Järfälla kommuns Bildarkiv.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.