2020

harkeberga 0822 introÅrets HOaR genomfördes under de två möjliga helgernas enda flygbara dag - Söndagen 14:e Juni. Tävlingsledningen satt hemma med en kraftfull förkylning och skötte tävlingen på distans. Läs mer om hur Ove vann vårt tillika klubbmästerskap.

Skriv en kommentar (2 Kommentarer)

Fältgruppen redo för en intensiv höst

Efter ett alltför långt uppehåll var det dags för en träff med fältgruppen 27 augusti. Ett program som bl.a. innehöll introduktion av nya lokalerna på Barkarby.  

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Ullna Stockholms svar på Ålleberg?

Under året har det varit full fart på ett av dom bättre bergen, vi har i Stockholm. Kanske det allra bästa. Det har flugits helger och vardagar på högsta och lägsta höjd. Det har flugits distanser, kanske inte till Öland, men väl till avlägsna stadsdelar. Det har visats upp stort hjältemod och dåraktigheter, kloka beslut och inte så kloka beslut har tagits.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)

Lyckat möte om Granholmstoppen

Det har varit lite oklart på Stockholms stad vilken status vår flygbacke på Granholmstoppen egentligen har. Plötsligt kom klagomål på skötselåtgärder vi utfört i många år. Så i samverkan med Stockholms Flygsportförbund träffade vi torsdag 27 augusti en delegation från kommunen för att reda ut saken en gång för alla. Det blev väldigt lyckat.

Skriv en kommentar (0 Kommentar)

Referat från styrelsemöte 7 maj

Fenix styrelse sammanträdde onsdag 7 maj. Det blev åter som videokonferens, vilket fungerar förvånansvärt bra. Alla ledamöter deltog. Här följer ett referat av de viktigaste diskussionerna och besluten.

Skriv en kommentar (1 Kommentar)