Referat från styrelsemöte 2 mars

Styrelsen har haft två möten sedan nyår. Här följer referat från det senaste sammanträdet som hölls 2 mars.

Närvarande var Björn, Staffan, Tommy Anders och Susanne (på telefon – bilden är från januari-sammanträdet). Mötet inleddes med varsin stärkande semla. Därefter fastställdes föredragningslistan.

Resor

Årets resor har chocköppnat med rekordmånga bokningar till Åre i Valborg som i år råddas av Björn Kvist.

Kåseberga-lägret i juli kommer snart att läggas ut av resegeneral Hans Eklund. Vi bor på vanliga stället som renoverats och numera heter Common Room.

Höstresan diskuterades. Det har kommit önskemål om en resa till ett lättfluget resmål som passar nybörjare, t.ex Montegrappa (Bassano) i Italien. Tanken är att locka nybörjare att gå ett utvecklingsprogram under året som gör dem redo för första utlandsresan i september. Antingen i egenregi som vanligt eller genom att haka på någon av de researrangörer vi känner. Intresset har ännu inte varit så stort, och så har det globala hälsoläget komplicerat saker. Så höstresan är ännu så länge i ett planeringsstadium.

Våra anläggningar

På mark & materiel-sidan kan vi konstatera att flytten på Barkarby gått bra. Underhåll och provkörning av utrustningen inför vårsäsongen är på gång. Moppo är snart åter efter reparation.

Ungdomssatsning

Fenix har ambition att rekrytera och behålla fler ungdomar. Det är en kritisk överlevnadsfråga av flera skäl. I höstas fick vi ett stort anslag från Idrottslyftet genom Flygsportförbundet så vi kunnat köpa in fina nybörjrutrustningar för utlåning. Tanken är att nå ut till nya medlemmar som inte hunnit skaffa egen utrustning, eller fortfarande tvekar om de ska göra det. Och även till besökare och medlemmars kompisar som vill prova. De nya låneutrustningarna har redan använts några gånger.

Målsättningen är att kunna rapportera ungdomsverksahet ofta. Här gäller det att fältteamen är vakna och registrerar närvaro även när det inte är vinschning. Förslag finns att söka samverkan med gymnasiala idrottsledarutbildningar.

Backar

En "vårdplan" för våra flygbackar efterlystes. I detta ligger även att fältteamen alltid försöker genomföra aktiviteter i våra backar om det inte går att vinscha. Erfarenheterna av gångna helgens flygning i Uttran (den första klubbaktiviteten där) blev mycket positiva. Björn jobbar genom Stockholms Flygsportförbund för att bevara ställena, men kanske vi skulle ta egna initiativ för att t.ex. hålla efter vegetationen där och på andra ställen, som vi gör på Granholmstoppen. Ett förslag kom att skaffa/hyra flistugg vid nästa röjning på G-toppen för att få bort högarna med ris som blir resultatet av vårt arbete.

Kick-off för fältgruppen

Vårsäsongen på Barkarby kommer att inledas med en kick-off för fältgruppen i nya hangaren, för att lära känna vår nya lokal.

PM

Vi pratade om hur vi kan stödja paramotorflygningen i Fenix. Ett resultat är att vi kommer att tillåta start och landning på våra vinschfält under året.

Förbundsmöten

Och så avslutade vi med att planera vårt deltagande vid Flygsportförbundets och Skärmflygförbundets årsmöten. Då visst vi inte att bägge skulle ställas in. Återstår Stockholms Flygsportförbunds möte som kommer att hållas.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.