800 meter stråk på Barkarby invigt

Nu är Barkarby igång igen med långt stråk. Det var premiär 22 maj, med fin termikflygning och som mest fem piloter i luften samtidigt. 

Vi har kämpat i en rad år nu för att kunna fortsätta flyga på Barkarbyfältet i Hägerstalund trots påfrestningarna från angränsande tre stora infrastrukturprojekt. I höstas presenterade vi en plan för återställande av ett stråk på 800 meter som helt och hållet ryms inom de två reservat som bildats för att skydda friluftslivet från exploatering. Planen visades på plats för den politiska ledningen för Järfälla kultur-, demokrati- och fritidsnämnd och deras tjänstemannaledning. Det blev tummen upp, och sedan dess har samtal förts mellan förvaltningen och gatukontoret som formellt sköter marken.

Vad vi nu gjort är att öppna en glugg i den vall som för fem–sex år sedan byggdes för att hålla utländska hantverkarligor ute från flygfältet. Genom och över den gluggen kan vi dra linorna upp över det gamla hangarområdet och ända upp till staketen mot Hägerstalunds by. Det vinner vi nästan 200 meter på, och då blir det 800 meter bort till stråkets andra ände i naturreservatet i Järfälla kommun.

Vinschen står i ett KULTURreservat i Stockholms stad. Fast hela fastigheten ägs av Järfälla kommun. Det är lite snurrigt, och ett komplicerat nät av samtalspartners. Men vi har nu fått löfte även från gatuchefen att samtal pågår med fritid som ska kunna ge oss en permanent lösning på vårt behov av mark. En hel del städning och arbete återstår för att göra det gamla hangarområdet trivsamt. Vi har själva gjort en grovstädning längs vinschstråket.

På bilden Jens på vinschen och Sven på "moppe".

Väldigt glada miner på starten som för dagen sköttes av Team 6. Eftersom det var ostlig vind låg starten åt Barkarbystaden till. Vid västlig vind har vi starten uppe i Hägerstalund.

Härligt med anständiga losskopplingshöjder igen på Barkarby. De flesta fick över 300 meter i den svaga vinden. Micke kurvade nästan upp i tak.

I gluggen ligger stålrör som linorna kan glida på utan att skära ned i marken och skadas.

 

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.