Utbildningsdag med våra verksamhetsledare

Lördagen 23 september genomfördes en utbildningsdag med 30 av våra verksamhetsledare i Fältgruppen i caféet på Barkarbyfältet.

I Fenix drifthandbok står det att vi ska genomföra årliga träffar och utbildningsaktiviteter med våra verksamhetsledare – Fältgruppen. I början av Fenix historia var det här en väsentlig förutsättning för att bygga upp en kompetent kår av funktionärer, och även att inspirera till att vilja vara verksamhetsledare. Vi hade besök av idrottspsykologer och genomförde även roliga extraaktiviteter som högbanevandring och liknande.

Det där har svajat lite de senaste åren, delvis men inte bara kan man skylla på pandemin. Vi har varit lite slöa helt enkelt, och i takt med att ansvariga byts ut har kunskapen om vad vi brukar göra urvattnats (det är därför det är så bra att studera drifthandboken). I år bestämde sig styrelsen för att ta tag i den här viktiga delen av vår kvalitetssäkring. Hatoon fock huvudansvaret att sy ihop ett program tillsammans med Björn H och Higge.

Det blev stor uppslutning. Nästan samtliga i Fältgruppen kom, och flera team var kompletta. 

Vi inledde med en vandring på området för att orientera oss i den delvis nya terrängen på Barkarbyfältet och för att nya funktionärer skulle kunna bekanta sig med lokaler och utrustning. Sedan ägnade vi resten av förmiddagen till en utvärdering av årets verksamhet och samtal om några frågor som behövde ventileras. Det visade sig att det fortfarande (trots tydliga instruktioner i drifthandboken) fanns lite olika idéer om vissa av våra procedurer, och meningen med de här återkommande träffarna är ju just att styra upp sådant.

Efter en smaskig lunch levererad av Hägerstalunds värdshus som finansierats med Svenska Flygsportförbundets återstartsstöd fortsatte programmet. Malin ledde ett jättebra seminarium om feedback, alltså hur vi återkopplar till piloter och varandra om bra och dåliga grejer. Därefter tog Hatoon över och genomförde en inspirations-workshop där deltagarna i grupper tog fram förslag till "saker jag vill se i Fenix" och en uppföljande "saker jag vill hjälpa till med i Fenix". 

De flesta verkade nöjda med dagen, och vi var överens om att de här samlingarna åter ska genomföras årligen.

 

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.