Årets första styrelsemöte

Efter en del hinder i form av helger och resor kunde Fenix inte längre så nyvalda styrelse äntligen samlas till verksamhetsårets och även kalenderårets första sammanträde 30 januari. Här följer ett referat av det viktigaste som sades och beslutades.

Pga. en ovälkommen mikrob blev det denna gång ett zoommöte trots att planen varit att träffas live och äta räksmörgåsar hemma hos ordföranden.

På årets första styrelsemöte går vi igenom förutsättningarna, och där är verksamhetsplanen, dvs. årsmötets "beställning" till styrelsen, ett av de viktigaste dokumenten. Vi pratade om vad som pågår eller redan har skett främst för att trygga våra flygbackar i Stockholm. Där ser det bättre ut än på länge.

Därefter fördelar vi arbetsuppgifterna i styrelsen. Nytt är att Hatoon tar över ansvaret för fältgruppen, att Magnus nu är ensam att sköta våra digitala resurser, Lukass tar över som klubbmästare med ansvar för Flygpuben, och att Björn Kvist kommer att rådda nödskärmspackningar.

Efter att vi fått en rapport från Skärmflygförbundets klubbkonferens som hölls bara två dagar före styrelsemötet, gick vi in på planeringen av årets resor. Vi ordnar ju av tradition en vårresa till Åre, en sommarresa till Kåseberga och en höstresa till Sydeuropa.

  • Åre är på rull och inbjudan kommer inom kort. Man kan redan nu anmäla intresse till Malin Kvist som sköter Åreresan i år.
  • Kåseberga sker de två sista veckorna i juli. Reseledare har länge varit Hans Eklund, och i år ska styrelsen försöka ha en tydligare närvaro. Vad styrelsen tydligt säger är att Kåsebergaresan är ett arrangemang för alla medlemmar som finns i trakten, inte bara de som bor på vårt inhyrda pensionat i Kåseberga.
  • Vad gäller höstresan är inget bestämt. Vi har varit runt på olika ställen de senaste åren. Alicante i fjol, det blev mycket uppskattat. Vi var i Grekland inhyrda på en resa med Äventyrscenter året innan. Det vi tittar på i år styrs lite av vilka som är intresserade av att hänga med. Att ha Fenix höstresa som en ren nybörjarresa begränsar urvalet av flgställen något, och ställer högre krav på reseledningen. Möjligen att vi satsar på någon av våra gamla favoriter i år, som Hotel Caliifornia i Almuñecar på Costa del Sol, eller Semonzo di Grappa nära Bassano i italienska Veneto-provinsen.

Planeringen för sommaren i Vånsjö rullar på, och vi ska träffa markägaren inom kort för samtal. Fenix klubbmästerskap, nu med bamnet Vånsjö Out-and-Return (VOR) ska genomföras under fyra dagar 3–6 juni.

Vi hade ett långt snack om Barkarby och vad som gäller där. Ett samarbete mellan fyra flygsportföreningar driver nu tillsammans med experimentflygorganisationen EAA det som är kvar av Barkarby Flygfält. Vi skulle behöva en arbetsgrupp som tar ett ansvar för att fixa klart vår hangar och samverka med de andra föreningarna. Arbetet med vår hangar kom igång bra men stannade av under pandemin. Om du är intresserad hör av dig till styrelsen.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.