Utbildning

För att flyga skärm måste man gå en kurs och få ett kompetensbevis. Den här artikeln besvarar frågor som du kan ha om du är intresserad av sporten, eller om du redan har gått en grundkurs och undrar vilken utbildning du kan få i Fenix Skärmflygklubb.

När man vill lära sig att flyga skärm börjar man med att gå en grundkurs och få ett kompetensbevis. I grundkursen lär man sig att hantera skärmen och flyga nedför en kulle på ett säkert sätt. Därefter bygger man på sina färdigheter med kompletterande kursmoment.

I Stockholm finns flera instruktörer som erbjuder grundkurs, flera av dem är medlemmar i Fenix.

Efter grundkursen, när du känner att flygning är något du vill gå vidare med och har skaffat en egen utrustning, är du välkommen att gå påbyggnadskurserna hos oss i Fenix. Våra instruktörer erbjuder ett brett utbud av fortbildningskurser. Vi genomför all utbildning i trevlig miljö utan stress. Samtidigt som du utvecklar ditt flygkunnande, lär du känna dina nya klubbkamrater.

Den första påbyggnadskursen efter elevlicensen kan vara "vinschkurs", alltså att starta genom att bli uppdragen med en lina, och då även lära sig flyga på höjd. En annan påbyggnadskurs är "bergskurs" då man lär sig flyga i bergsmiljö. Starten påminner om det man lärde sig på grundkursen, men nu flyger man ut på höjd och ska navigera till en landning. Den tredje påbyggnadskursen man brukar gå är "hangkurs", då man lär sig flyga på uppvindarna som bildas när det blåser mot ett berg eller en kuststräcka (det är det som pågår på bilden ovan). Läs mer om påbyggnadsmomenten nedan.

Varje år ska man också förnya kompetensbeviset, eller "licensen" som vi säger till vardags, genom att förnya sitt medlemskap och betala en försäkring, och intyga att man är i flygtrim genom att ha genomfört ett antal flyg.

Vinschbehörighet

Det första du kanske är intresserad av när du lärt dig att flyga nedför en backe är vinschkurs, alltså behörighet att starta genom att bli uppdragen av en vinsch eller dragfordon. Att kunna vinschstarta är en förutsättning för att kunna flyga på plattlandet. Våra vinschkurser pågår i princip året runt i tjänlig väderlek. Vinschkursen innehåller ett teoripass, två tandemflyg där du följer med instruktören som passagerare och på andra flyget tar över "spakandet", och därefter ett antal egna flyg. Flygningen sker i huvudsak på vårt fält i Barkarby-Hägerstalund.

Hangbehörighet

Bästa stället i Sverige att lära sig flygning på hang är Kåseberga på skånska sydkusten. Fenix instruktörer erbjuder hangkurs under Fenix sommarresa till Kåseberga, och ibland även på helger under vår och höst. Kursen tar två till fyra dagar, och en förutsättning för att du ska få fullt värde av kursen är att du har tränat mycket markhantering, även i frisk vind. Planen är att vi börjar i elevbacken med små skutt och korta hangflyg i kontrollerad miljö. Därefter är det dags att pröva själv och i slutet av kursen flyger vi tillsammans några kilometer fram och tillbaka längs kusten. Med hangbehörighet får du tillgång till de fina vinterhangen i Stockholm.

Termikbehörighet, Pilot 1, Pilot 2

Dessa behörigheter utbildar vi och examinerar rullande under hela året, och även på våra resor finns möjlighet att genomföra kursmoment. Sommarväder behövs för termikmomenten, och det är många som gjort sin termikkurs under Fenix höstresa. Prata med klubbinstruktörerna för att göra ett upplägg.

Tandembehörighet

Att flyga med passagerare är fantastiskt roligt. Bäst om man utbildar sig i par. Kontakta någon av instruktörerna för en kursstart.

Våra instruktörer

Klubbens mest aktiva instruktörer i klubbens egen verksamhet heter Björn Hårdstedt och Tomas Peterson. Det finns fler instruktörer som ger utbildning i renodlade skärmflygskolor, bl.a. på Tvetabergfältet utanför Södertälje. Dessutom har klubben flera Utbildningsassistenter som deltar i kurserna.

Bergsbehörighet

Skysport i Åre är specialister på att utbilda bergsflygare, och där finns dessutom ett berg. Därför rekommenderar vi Åre för din kurs i bergsflygning.