Stockholm

00. Flygställen nära Stockholm

Denna flygguide listar Stockholms mest besökta flygställen, de som verkligen används, och som det finns anledning att besöka. Flera flygställen har genom åren försvunnit, tillkommit och förändrats, och denna guide speglar den utvecklingen. Johannelund finns t.ex. inte längre med. Det finns fler flygställen, men som är av så extrem natur och flygs så sällan att de inte är intressanta för denna guide. Artiklar som saknas är på gång. En guide som kompletterar denna är lekstugan.st. Flyg aldrig ensam första gången på ett nytt ställe. Fenix funktionärer finns i tjänst varje helg – använde deras kunskap och stöd.

[ Du kan även se en interaktiv karta över dessa flygställen på Paralogg ]

1. Barkarbyfältet

2. Vånsjö (utanför kartan)

3. Granholmstoppen

4. Lövsta

5. Ullna

6. Träkvista-Sandudden

7. Gärdet (Kampementsbadet)

8. Ekholmsnäs

9. Gröndal – Ormberget

10. Sätrastrand

11. Flottsbro

12. Klövberget

13. Botkyrkabacken

14. Uttran

15. Hamra

16. Tvetaberg

17. Kalkberget, Mörkö

18. Rangsta

19. Albybacken

01. Barkarbyfältet

Barkarby är ett fantastiskt litet flygfält, nästan "mitt i stan" inklämt mellan inflygnings­­rutterna till Arlanda och Bromma. Fenix har haft Barkarby som "sitt eget" vinterfält sedan 1999. Fältets styrka är också dess svaghet, och 2010 stängdes flygfältet för motorflyg. Men vi blir kvar.

02. Myrsjö-Vånsjö – Fenix sommarfält

Våra sommarfält i Uppland ligger norr om Enköping. Fina möjligheter till termikflygning och sträckflygning i flera väderstreck.

03. Granholmstoppen

Granholmstoppen är en av de flitigast besökta skärmflygbackarna i Stockholm. Den ligger på Järvafältet, mellan Tensta och Akalla, och är lämplig för backglidning och hangflyg i vindar från NV till NO.

04. Lövsta

Lövsta ligger norr om Hässelby i Stockholms nordvästra ände, och består av deponihögar från stadens första stora sopstation. Bra för markhantering, små flygskutt och handbogsering i visar från syd till väst.

05. Ullna

Foto: Oliver TorloUllnabacken är högst i länet och ligger i Täby norr om Arninge handels- och industriområde. Kommunens långsiktiga plan är att den ska bli en del av ett idrotts- och friluftsområde.

06. Träkvista-Sandudden

kompass ssosandudden introTräkvista var en gång en stor grustäkt. Det som återstår är en ssv-sluttning mitt i det nya bostadsområdet Sandudden.

07. Gärdet vid Kampementsbadet

På Gärdet väster om Kampementsbadet finns ett sportfält med gräsplaner för fotboll. I kanten på idrottsfältet finns en backe som fungerar förvånansvärt bra som lekbacke för skärmflyg. "Backglidningarna" blir inte längre än 20–30 meter i bästa fall, men det är ett bra alternativ till att inte flyga alls vid envis sydvind.

08. Ekholmsnäs

Ekholmsnäs är en av de klassiska skärmflygbackarna i Stockholmsområdet. Den ligger på en kulle på Lidingö, med vacker utsikt över skärgården. Under en period låg en golfutslagsbana i nedre delen av backen, men den har nu flyttats och det är åter fritt fram för skärmflyg i backen när skidanläggningen inte är igång.

09. Gröndal – Ormberget

I Gröndal intill Essingeleden ligger Ormberget, med en fin sluttning åt nordnordväst. Det här är ett väldigt bra hang med en bra start och fint lyft, som dock kräver is för säker landning. Landning nere på klipporna är möjlig, ingen har vågat prova ännu.

10. Sätrastrand

Sätra strand är ett året runt-hang ovanför Sätra strandbad i sydvästra Stockholm. På badstranden går det fint att balansera.

12. Klövberget

70 meter höga Klövberget ligger i Tyresö, och erbjuder möjlighet att hangflyga på vind som kommer ostörd över Kalvfjärden. Berget har två starter varav den södra är ganska okomplicerad. Säker landning saknas när isen inte ligger.

13. Botkyrkabacken (paramotor)

Foto: Jerry MartinezBotkyrkabacken är Fenix paramotorstart. Vi har tillgång till toppen av kullen för start och flygning ut över Södertörns vidder.

14. Uttran

Uttran är en nedlagd grustäkt söder om Tumba. Området är gigantiskt och lämpar sig för både markhantering, backglidning och lite hang på vindar från syd.

15. Hamra grustag

Hamra grustag ligger i Tullinge och har länge varit ett sådant flygställe om vilket man säger "det här kanske kan bli något". Men nu har grustaget avvecklats och slänterna jämnats till så det blivit närmast ett "Dunes de Hamra".

16. Rangsta

Rangsta är ett havshang med stupstart på Södertörn, vid Himmerfjärden mittemot Mörkö. Landhöjningen har medfört att en vassrugge i viken intill hanget har grundat upp och torkat, så det nu finns säker landning trots att flygingen sker över öppet vatten.