Flygställen ramlar inte ned från himlen. Någon måste leta rätt på dem. Och när ett flygställe väl har upptäckts, måste man bestämma sig för om det är ett ställe som passar ens färdigheter, eller om det ens är roligt. I Stockholm tror vi ibland att allt är utforskat, ändå upptäcks nya ställen ibland. Det här är en guide till hur du som är ny skärmflygare hittar dina flygställen.

Nyckeln till bra flygning är för det första att lära sig var flygställena ligger. För det andra måste man ta reda på vilka flygställen som lämpar sig för den nivå man befinner sig på som pilot. För det tredje ska man kunna läsa vädret så man vet när det funkar på de olika ställena, eller ha en erfaren kompis som man litar på kan bedöma vädret. För det fjärde måste man ibland resa en sträcka. Det händer att man har otur med vädret och blir sittande på marken, men om man aldrig orkar göra resan får man heller aldrig flyga. Fråga erfarna piloter – de mest episka flygen de gjort har ibland föregåtts av resor på ganska osäkra meteorologiska grunder.

På de här sidorna hittar du en beskrivning av de mest populära flygställena i stockholmstrakten, och en introduktion till några av de mest kända flygställena i Sverige. Nedan följer en generell introduktion.

Regel A: Besök alltid nya flygställen tillsammans med någon som varit där förrut. Så slipper du råka ut för obehagliga överrskningar, och slå dig i onödan.

Man kan grovt dela upp flygställena i fyra typer:

  • Vinschfält
  • Backglidningsbackar
  • Hang
  • Berg

Vinschfälten möjliggör start med vinsch och losskoppling på 300–600 meters höjd. Det finns fyra–fem stycken inom en timmes bilresa från Stockholm. Våra egna klubbfält Härkeberga och Barkarby är bland de mest kända. Ett fint ställe på längre avstånd är Orsa, ett fantastiskt ställe där flera svenska rekord satts.

Man skiljer ofta på sommarfält och vinter/året runt-fält. Vinterfälten behöver inte mer luftrum än urkopplingshöjden, vilket är fallet under Stockholm TMA där vi får flyga upp till 450 eller 600 meter. Sommarfälten däremot bör ligga så att maximal höjd kan nås, helst rakt över fältet. Det är på våren och sommaren som termiken är som starkast, och ju högre man kan följa termikblåsorna upp, desto lättare är det att hitta nästa blåsa och göra långa distansflyg. En komplicerande faktor kan vara att regn och tjällossning gör fälten oanvändbara under delar av året.

Backglidningsbackar finns det ett tiotal runtom i Stockholm, i de flesta vindriktningar. De flesta skidbackar duger, om det inte finns alltför mycket belysningsstolpar och liftvajrar. Det är i småbackarna du tränar upp din förmåga som bergspilot. Det är inte utan orsak som stockholmspiloter har rykte om sig att starta bra. Det beror på att vi har många bra backar runt stan, och att vi använder dem. Granholmstoppen i Tensta som funkar på vind från norr är vår "hemmabacke" som byggdes om för en halv miljon kronor för tio år sedan, men det finns flera andra och ibland hittar vi nya. Du hittar mer information om backglidningsbackarna på stockholmssidan.

Hangen runt Stockholm är riktigt bra, men funkar bäst på vintern när isen ligger. Det finns fem–tio stycken relativt avancerade hang i stockholmsområdet. Rangsta, Klövberget och Ullna är de mest kända. På några timmars avstånd finns inlandets bästa hang vid Vättern.
OBS: Hangen runt Stockholm är i regel ganska avancerade. Det är ofta fråga om stupstart från höga klippor. Du ska inte flyga från dessa hang på egen hand första gångerna. Risken för olyckor är stor om man inte vet vad man pysslar med. Passa på när klubben gör utflykter till de här ställena. Vi instruerar och hjälper dig att göra säkra starter om vi bedömer dig som lämplig. Förutsättningen är att du har bra markkontroll. Träna mycket i backglidningsbackarna! Skaffa hangbehörighet.

Berg finns det on om i stockholmsområdet. Närmaste riktiga berg är Gesunda nära Mora. På längre avstånd finns Åre.