Licensförnyelse 2008

Klart att lösa licens för 2008. Alla avgifter är oförändrade. Det innebär till exempel att för ett vanligt alternativ, singelpilot med MEDI-försäkring, kostar det totalt 1830 kr inklusive medlemsavgiften i Fenix. Du kan redan nu betala avgifterna till klubbens plusgirokonto. Tänk på att licensen bara gäller till årsskiftet. Viktigast i år: Förbundet har sjösatt nya e-kansliet (hurra!) där du ska logga din flygtid och där all förnyelsehantering kommer att ske. Det är viktigt att du loggar din flygtid, INNAN DESS KAN VI INTE BESTÄLLA DIN LICENS. Logga därför flygtiden redan nu – det går att korrigera senare om du flyger mer i december. Vi kommer inom kort att sända ut brevet nedan med vanlig papperspost också (UTAN att sitta och slicka, vi kör en 2000-talslösning på postfrågan).
Läs brev om förnyelsen >> Hämta Fenix förnyelseblanett >> Logga flygtid >>
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.