Några personer måste nämnas. Förutom de som slitit i Fenix projektgrupp (Björn Svedemar, Björn Hårdstedt och Hans Åberg) så finns det två nyckelpersoner utan vilket det här inte hade hänt. Den ene är Dag Lindström i Stockholms Idrottsförbunds styrelse som engagerat sig för våra flygbackar. Den andra är Riikka Vilkuna som tidigare satt i Skärmflygförbundets styrelse. Hon har representerat förbundet på RF-nivå, och lyfte hela problematiken med de hotade flygbackarna i Stockholm med viktiga nyckelpersoner. Samtidigt skrev Fenix i RF:s tidning (se Arkiv).

Nu kommer arbetet att gå in i aktiv fas, och förhoppningsvis kan spaden sättas i marken inom kort.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.