Licensförnyelse 2009

Här följer instruktioner för din licensförnyelse 2009. Följande krav gäller för att förnya din licens (avser flyg under 2008):

•    För att förnya elevlicens (Student) krävs 10 flyg. Eventuella kursflyg under året räknas med.
•    För att förnya Pilot 1-licens krävs 10 flyg.
•    För att förnya Pilot 2-licens krävs 10 höjdflyg och minst 5 timmars flygtid.
•    För att förnya Comp 2-behörighet krävs 20 flygtimmar, varav högst 10 tim får vara på rent hang.
•    För att förnya PM1 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 3
 timmars flygtid.

•    För att förnya PM2 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 5
 timmars flygtid.

Om du inte kan förnya Student, Pilot 1, 2, eller Comp 2, har du ett halvår på dig att ta igen det du förlorat och få tillbaka licensgraden.
Om du inte kan få ihop flygen för att förnya elevlicens före 30 juni nästa år har du två år på dig att flyga upp för instruktör för att få tillbaka licensen. Sedan förfaller din utbildning och nu måste gå en ny kurs. Det senare gäller inte om du tidigare någon gång haft behörighet Pilot 1, då behöver du inte gå om kursen utan kan förnya med uppflygning för instruktör.

Procecuren

All förnyelse sker i två moment.
1. Betala avgifterna till Fenix plusgiro 92 28 75-0. Avgiften beror på val av försäkring (se nedan). Ange ditt licensnummer som referens vid betalningen, och ditt namn om betalningen kommer från någon annans konto.
2. Registrera förnyelsen och 2008 års flygtid via förbundets e-kansli, www.paragliding.se. OBS, möjligt fr.o.m 1 december.
Klart. Någon blankett behöver inte längre fyllas i.

Försäkringsalternativ

Du ska välja en försäkring: BAS, MEDI eller MAXI.

BAS är en enkel försäkring som du enbart bör välja om du är en pilot med begränsade ambitioner, typ flyga några gånger om året och aldrig utomlands, eller om du har svart på vitt att andra försäkringar du har täcker sjukvårdskostnader eller hemtransport från utlandet. Det gör nämligen inte BAS-försäkringen. Den täcker enbart ersättning för invaliditet och dödsfall.

MEDI är en alltäckande olycksförsäkring. Den täcker ersättning för invaliditet och dödsfall (15 basbelopp) och även för sjukvårdskostnader, hemtransport och rehabilitering. Det här är det val som klubb och förbund rekommenderar. MEDI-försäkring är ett krav vid utlandsresor.

MAXI är en likadan försäkring som MEDI, men med dubbelt så högt skydd (30 basbelopp). Det här kan vara ett bra alternativ för dig med försörjningsbörda.

Läs mer om försäkringsalternativ och avgifter på förbundets webbplats www.paragliding.se.

Priset för försäkringsalternativen är oförändrade, igen, men förbundsavgiften är höjd med en hundring på förslag av Fenix för att skapa resurser för förbundets arbete för oss.

 Försäkringsalternativ
Licensavgift
Totalt, inklusive medlems-
avgift i Fenix (500 kr)

 Singelpilot BAS1 000 kr1 500 kr
 Singelpilot MEDI1 430 kr1 930 kr
 Singelpilot MAXI1 930 kr
2 430 kr
 Tandempilot 2 MEDI1 530 kr2 030 kr
 Tandempilot 2 MAXI2 030 kr2 530 kr

Du som gått med i Fenix under okt–dec och fått besked att din avgift gäller även 2009. betalar ingen klubbavgift, utan bara beloppet under Licensagift ovan.

Beloppet du betalar är din beställning av försäkringsalternativ. När vi fått din betalning till Fenix plusgiro 92 28 75-0 redovisar vi dig till förbundet.


Fenix är en bra skärmflygklubb. Vi har bra infrastruktur, många och kamratliga medlemmar som skapar en glad och trevlig stämning på alla aktiviteter, lätt att rekrytera funktionärer, och vi flyger högt, ofta, långt och länge. Med dig som fortsatt medlem blir vi ännu bättre!
Vi har haft ett ganska bra flygår, även om hösten varit kass. Antalet flygdagar på Härkeberga har varit helt OK, och flygningen fin. Få monsterdistanser men mycket kul teknisk flygning.

Och framför allt: Vi är klubben som bokstavligen FLYTTAR BERG. När detta skrivs pågår arbetena med att bygga om Granholmstoppen för en halv miljon kronor. Resultatet blir ett bättre och säkrare flygställe där Fenix flagga kommer att vaja stolt.

Några ord om säkerhet till sist. Låt oss hjälpas åt att flyga säkert. Vi har en genomtänkt säkerhetspolicy, som närmast kan liknas vid en ”Nollvision” för skärmflygning (läs den på webben). Blåmärken är OK, men allvarliga skador oacceptabla. Vi är övertygade om att det går att bedriva skärmflygning utan att allvarliga olyckor inträffar. Därför analyserar vi hela tiden det som sker på klubbens flygning, för att förebygga tillbud och olyckor. Vi försöker skapa ett ”skyddsnät runt piloten”, som består av rutiner och tränade ansvarsfulla funktionärer, som fångar upp faror innan de orsakar något tillbud. Det här kan till exempel vara att våra startledare dubbelkollar piloternas utrustning, eller att vi ger piloter feedback på både bra och dåliga insatser i luften. Med jämna mellanrum ordnar vi utbildning för fältgruppen i idrottspsykologi och ledarskap. Fältgruppen som förresten fått en stark tillströmning av nya medlemmar även denna höst.

Men vi behöver alltså din hjälp. Flyg aldrig över din förmåga. Bär alltid din personliga skyddsutrustning. Balansera mycket. Hjälp andra, även om du inte kan deras namn (ännu). Fråga våra funktionärer om råd om du är osäker på något. Hellre en ”dum” fråga för många än en för få! Vi svarar gärna. Och var rädd om dig även när du flyger utomlands eller på andra ställen än med klubben. Flyg säkert!

God jul och Gott nytt år, och varma Flyghälsningar! Vi ses på starten och i luften!

Fenix styrelse – Björn, Jill, Stor-Hasse, Hans Å, Nina, Olof och Stefan
Våra nummer finns på webben om du vill oss något.
PS. Du går väl inte i ”flygide”?! Fenix håller igång hela vintern.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.