Fenix har alltid varit i spetsen när det gäller säkerhetstänk. Till exempel så var det Fenix som skapade begreppet "Fältgrupp" för kvalitetssäkringen av klubbens funktionärer. Vi var först med att formulera en säkerhetspolicy baserad på en "nollvision" för olyckor. Och det var Fenix som var först med en samlad Drifthandbok. Vissa idéer har vi kläckt själva, andra har vi snott, och ibland har vi bara varit bra lyssnare (tack Cirrus för att ni övertalade oss att byta vinsch­startmetod i slutet av 90-talet). Det vi är bra på, är att gå från ord till handling.

Säkerheten genomsyrar allt vi gör, men ibland vill vi göra särskilda satsningar. Vi vill inte slå oss till ro för att klubbens egen verksamhet hållit mycket hög säkerhet de senaste åren. Olyckor har drabbat medlemmar när de flugit på egen hand, och det måste vi också förhålla oss till. Därför har styrelsen en längre tid förberett ett antal åtgärder med inriktning både på policy och på konkret handling. Ett exempel på det senare tar nu konkret form.

Skärmflygförbundet hade planer på webbaserad olycksrapportering, men projektet avstannade. Därför lanserar Fenix nu en egen lösning för incidentrapportering, som i all sin enkelhet ändå motsvarar många av de önskemål som framkommit i det allmänna samtalet.

Rapportsystemet bygger på en databas av samma slag som vi tidigare använde för vår anslagstavla. Det innebär att alla poster och alla fält är sökbara, och man kan få en sammanställning över vad som till exempel hänt på ett speciellt flygställe. Datan blir så klart mer intressant ju fler rapporter som kommer in. Meningen är att man ska kunna rapportera BÅDE olyckor, tillbud OCH händelser eller omständigheter som man tycker varit tveksamma. Rapporteringen ska vara en del av det olycksförebyggande arbetet. Om vi tillsammans hjälps åt att identifiera risker så kan vi göra något åt dem innan något händer. Det är så ett verkligt olycksförebyggande arbete fungerar.

Självklart kan en rapport på sidan också bidra till att räta ut frågetecken eller minska oro när rykten är i omlopp om att något hänt. Man väljer själv om man vill rapportera under eget namn eller pseudonym. Avsikten är inte att hänga ut enskilda piloter utan att samla erfarenheter.

Fenix incidentrapportering ersätter INTE rapporten till förbundet. Men förhoppningsvis kan vårt initiativ vara en inspiration till att i framtiden slutföra planerna på ett centralt webbaserat rapport- och analyssystem.

Fenix incidentrapport finner du här. Den kommer snart att få en egen rubrik i vårt menysystem som är under omarbetning.

Under sommaren och hösten kommer styrelsen att fortsätta arbetet med att uppdatera de interna rutinerna för hur vi ska hantera händelser när medlemmar slår sig. Om du har tankar kring detta är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.