Stockholms flygfestival 21–22 augusti

Flygfestival på Gärdet

I år fyller svenskt flyg 100 år. För hundra år sedan arrangerades den första flygdagen på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Detta firas med en flyghistorisk festival med flygplan som startar och landar på Gärdet. Höjdpunkten blir att återigen flyga ett Bleriot plan, en renoverad kopia av det flygplan som flygbaron Carl Cederström flög här år 1910, och som gick segrande ur tävlingarna. Det finns möjlighet att deltaga som funktionär.

Det är KSAK som är huvuarrangör, men nästan alla övriga grenförbund inom Flygsportförbundet deltar, även skärmflyg. Det blir fallskärmshoppning, avancerad segelflyguppvisning, ballonguppstigningar m m. Utrymmet räcker nog inte till för att lägga ut vinschlinor, men vi kommer att balansera och kanske handbogsera upp några om vinder funkar för det ("kajta").

Det kommer att upprättas ett flygfält mitt på Gärdet, och vid de tillfällen som flygplan startar och landar behövs funktionärer som hjälper till att hålla avspärningarna. Som tack bjuder KSAK på lunch, och du har givetvis första parkett till aktiviteterna. Vi kommer att ta emot anmälningar någon dryg vecka i förväg. Du som vill besöka flygdagen – anmäl dig då som funktionär.

Läs mer på flygfestivalens webbplats. Läs även på Tekniska muséets sida om renoveringen av Bleirot-planet.

Bilden nedan visar Bleirotplanet när det visades upp och flög på Flygvapnets stora festival på Malmen i juni. Bleirot till höger, Ö1 Tummelisa till vänster.

Tummelisa och Bleirot

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.