Fall framåt på Barkarbyfältet

Grävning på Barkarby

Efter sex års uppvaktning av Järfälla Kommun har vi nu fått det första konkreta beslutet i önskad riktning. Kultur- och fritidsnämnden ger Fenix klartecken att fortsätta flyga på Barkarbyfältet med stöd av allemansrätten. Kommunen har också backat på tidtabellen för rivning av hangarerna.

Egentligen var tanken att beslutet skulle vara mer långtgående. I en tjänsteskrivning från kultur- och fritidskontoret (direktör Torbjörn Neiman och programchef Bo Majling) fanns ett förslag till beslut som i praktiken uppmanade kommunstyrelsen (KS) att ge Fenix "icke störande verksamhet" markupplåtelse.

Men någonting gick fel i förankringen hos kommunstyrelsen, och istället för att riskera att gå på pumpen och få ett negativt beslut i KS vände nämndens politiker och gav istället genom en formulering om allemansrätten Fenix klartecken att "…verksamheten kan fortsätta i nuvarande form."

Lite snöpligt på en välskriven tjänsteskrivelse, men ändå troligen en klok väg att gå. Vi lärde oss läxan från Lidingö där ett förmodat postivt beslut i stället blev det famösa "flygförbudet" (som inte var något flygförbud men väl ett avvisande av Fenix önskemål om att få stöd mot golfentreprenören för flygning i Ekholmsnäsbacken).

Bakgrunden till KS motvilja till markupplåtelser har, erfar vi, mindre att göra med att de inte gillar oss än en oro för att en markupplåtelse skulle starta en lavin av krav på kommunen att upplåta fältet åt än det ena än det andra. Så på ett sätt kanske det är en bra policy för oss också. Samtal planeras med kommunledningen inom kort för att se om det finns andra sätt än en formell markupplåtelse för att trygga vår idrottsplats.

Bilden ovan är från arbetsdagen i april då vi monterade bort de gamla militära VASIS inflygningsljusen, vilket ger oss möjlighet att förlänga strippen 400 meter österut. Det var en av de åtgärder vi lovat kommunen, för att flytta oss bort från den mark som ska bebyggas med bostäder.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.