Tack alla närvarande för att årsmötet blev bra och att så många hjälpte till att rådda utöver styrelsen som jobbat hårt. Vi saknade dock våra nya medlemmar, endast Takayuki dök upp men han var desto mer välkommen! Ordförande Björn var upptagen med instruktörsseminarium och kunde tyvärr inte komma. Innan årsmötet började så bjöd klubben på mat och öl.

Tor fick pris för sitt bragdflyg Portugal–Spanien, drygt 17 mil!

Årsmötet beslutade bl.a. att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs. 400 kronor. Mötet beslutade också att Björn S motion om införskaffande av snöskoter och abrollvinsch ska utredas, och Tor erbjöd sig att göra detta och återkomma till styrelsen. Hasse E föredrog bokslutet och för första gången på mycket länge så blev det ett mindre underskott som hänför sig till resebyråverksamheten. Å andra sidan har den verksamheten gått med vinst några år, så det var ett "utjämnande" underskott. Revisor Bertil hade inget att erinra om räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Andreas fick pris för sin tredjeplats i distansligan

Conny ser glad ut på projektorduken.

En ny styrelse valdes och det blev inga förändringar jämfört med föregående verksamhetsår, med undantag att Jocke H invaldes. Jocke har tidigare varit adjungerad efter det att Pierre D flyttade och lämnade sin styrelseplats. Björn H fortsätter som ordförande och Jill som vice ordförande. Övriga invalda ledamöter, i bokstavsordning, är Hasse Eklund, Henrik Ajneståhl, Jocke Hansen och Staffan Rolfsson. Styrelsen kommer vid sitt första möte att fördela arbetsuppgifterna mellan sig. Till revisor utsågs Cecilia och till revisorssuppleant Mattias J. Valberedningen är densamma, dvs. Nina och Stefan F, fast nu tar Nina över ordförandeskapet från Stefan.

Våra vinschkuskar premierades för sina insatser, här representerade av Daniel "Den Evige Vinschföraren" Lehnberg  

Håkan utsågs till klubbmästare genom att placera sig på sjätte plats i FAI rankingen och kan hämta sin välförtjänta pokal hos Jill på Södermalm. Tor hedrades med pokal för sin fantastiska bragd; flygningen som startade i Portugal och slutade i Spanien drygt 17 mil och 4 timmar och 38 minuter senare. Andreas F hedrades också med pokal för sin berömliga tredjeplats i distansligan. Våra vinschförare hyllades med jubel och bubbel, men eftersom inte alla kom så står det nu ett antal flaskor hos Jill och väntar på att bli avhämtade. Gärna snart. Team Jolly Roger har varit fältgruppens mest flitiga gäng och uppmärksammades för det. Icke närvarande teammedlemmar får sitt smaskens nästa teamhelg av sammankallade Hasse.

Team 6, representerat av Johan "Skull and Crossbones" Wallström ryckte i år med sex drags marginal åt sig priset för mest produktiva fältteam, tätt följda av Team 1.

Årsmötet avslutades på Rival med en klubböl. De flesta följde med och det blev mycket trevligt!

Allas vår Stefan belönades för att han ser till att vintrarna blir kortare genom att driva skärmflygpuben

Mötesordförande Jill

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.