Licensförnyelse 2012

Licensförnyelse 2009Här följer instruktioner för din licensförnyelse 2012. Snälla, läs igenom allt noggrannt, även om du gjort detta förrut.

Proceduren

Förnyelsen sker i fyra steg.

1. Du börjar med att logga din flygtid på Skärmflygförbundets webbsida via länken "Logga Flygtid". Vi rekommenderar, och det underlättar avsevärt, om du använt Flightlog.org ("Loggboka") där du får sammandrag på tiden (läs artikel om Flightlog här på fenixflyg.se).
2. Du betalar sedan avgifterna till Fenix plusgiro 92 28 75-0. Beloppet beror på val av försäkring (se nedan).

Som referens vid betalningen ska du ange:

  • Licensnummer
  • Namn
  • Önskad försäkringsnivå (BAS, MEDI, MAXI och ev.tandem) .

Kolla noga vilket belopp du ska betala, tänk på att Fenix medlemsavgift även i år är 400 kr.

3. Klubbkassören tar emot din betalning och skickar verifierande uppgifter till Skärmflygförbundet.
4. Skärmflygförbundet skickar en ny licensbricka till dig.
OBS. Du ska INTE sända någon blankett om förnyelse till Fenix eller någon annanstans. I vår klubb ersätter vi den mossiga blanketten med dels betalningen, som talar om vilken försäkring du önskar, och dels din loggade flygtid på förbundets webbsida som bekräftar att du uppfyller förnyelsevillkoren.

 

Frågor om din licensförnyelse skickas till kassören, kassor(alfakrull)fenixflyg.se


Förnyelsekraven

Följande krav gäller för att förnya din licens (avser flyg under 2011):

• För att förnya elevlicens (Student) krävs 10 flyg. Eventuella kursflyg under året räknas med.
• För att förnya Pilot 1-licens krävs 10 flyg.
• För att förnya Pilot 2-licens krävs 10 höjdflyg och minst 5 timmars flygtid.
• För att förnya Student Paramotor-behörighet krävs 10 flyg med paramotor.
• För att förnya PM1 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 3
 timmars flygtid.

• För att förnya PM2 ska du ha gjort 10 motorflyg och minst 5
 timmars flygtid.

Om du inte kan förnya Student, Pilot 1 eller 2, har du ett halvår på dig att ta igen det du förlorat och få tillbaka licensgraden.
Om du inte kan få ihop flygen för att förnya elevlicens före 30 juni nästa år måste du flyga upp för instruktör för att få tillbaka licensen. Men var observant på att om du aldrig haft högre licensgrad än Student (elevlicens) så förfaller hela licensen efter två år, och då måste du gå om kursen.

Försäkringsalternativ

Du ska välja en försäkring: BAS, MEDI eller MAXI.

BAS är en enkel försäkring som du enbart bör välja om du är en pilot med begränsade ambitioner, typ flyga några gånger om året och aldrig utomlands, eller om du har svart på vitt att andra försäkringar du har täcker sjukvårdskostnader eller hemtransport från utlandet. Det gör nämligen inte BAS-försäkringen. Den täcker enbart ersättning för invaliditet och dödsfall.

MEDI är en alltäckande olycksförsäkring. Den täcker ersättning för invaliditet och dödsfall (15 basbelopp) och även för sjukvårdskostnader, hemtransport och rehabilitering. Det här är det val som klubb och förbund rekommenderar. MEDI-försäkring är ett krav vid utlandsresor.

MAXI är en likadan försäkring som MEDI, men med dubbelt så högt skydd (30 basbelopp). Det här kan vara ett bra alternativ för dig med försörjningsbörda.

Läs mer om försäkringsalternativ och avgifter på förbundets webbplats www.paragliding.se.

Priset för försäkringsalternativen är oförändrade, igen.

Försäkringsalternativ Licensavgift Totalt, inklusive medlems-
avgift i Fenix (400 kr)
Singelpilot BAS 1 000 kr 1 400 kr
Singelpilot MEDI 1 430 kr 1 830 kr
Singelpilot MAXI 1 930 kr 2 330 kr
Tandempilot 2 MEDI 1 530 kr 1 930 kr
Tandempilot 2 MAXI 2 030 kr 2 430 kr

Du som gått med i Fenix under okt–dec och fått besked att din avgift gäller även 2012. betalar ingen klubbavgift, utan bara beloppet under Licensagift ovan.

Beloppet du betalar är din beställning av försäkringsalternativ. När vi fått din betalning till Fenix plusgiro 92 28 75-0 redovisar vi dig till förbundet.


Fenix är en bra skärmflygklubb. Vi har bra infrastruktur, många och kamratliga medlemmar som skapar en glad och trevlig stämning på alla aktiviteter, lätt att rekrytera funktionärer, och vi flyger högt, ofta, långt och länge. Med dig som fortsatt medlem blir vi ännu bättre!
Vi har haft ett hyfsat flygår. Efter den katastrofala vinter tog det sig, och det har varit många fina flygdagar på vinschfälten plus några riktigt lyckade resor (fem på raken nu med perfekt väder).
Vi gör under 2012 en satsning på tävlingsflygning. Äntligen har vi ett verktyg för en Poängplockarcup klar, och det kommer även att bli lättare att deklarera mål för distansflygning. Om våren kommer tidigt blir det hur mycket flygning som helst på våra flygfält. Vi satsar också på att coacha ett akroteam.

Några ord om säkerhet till sist. Låt oss hjälpas åt att flyga säkert. Vi har en genomtänkt säkerhetspolicy, som närmast kan liknas vid en ”Nollvision” för skärmflygning (läs den på webben). Blåmärken är OK, men allvarliga skador oacceptabla. Vi är övertygade om att det går att bedriva skärmflygning utan att allvarliga olyckor inträffar. Därför analyserar vi hela tiden det som sker på klubbens flygning, för att förebygga tillbud och olyckor. Vi försöker skapa ett ”skyddsnät runt piloten”, som består av rutiner och tränade ansvarsfulla funktionärer, som fångar upp faror innan de orsakar något tillbud. Det här kan till exempel vara att våra startledare dubbelkollar piloternas utrustning, eller att vi ger piloter feedback på både bra och dåliga insatser i luften. Med jämna mellanrum ordnar vi utbildning för fältgruppen i idrottspsykologi och ledarskap. Fältgruppen som förresten fått en stark tillströmning av nya medlemmar även denna höst.

Men vi behöver alltså din hjälp. Flyg aldrig över din förmåga. Bär alltid din personliga skyddsutrustning. Balansera mycket. Hjälp andra, även om du inte kan deras namn (ännu). Fråga våra funktionärer om råd om du är osäker på något. Hellre en ”dum” fråga för många än en för få! Vi svarar gärna. Och var rädd om dig även när du flyger utomlands eller på andra ställen än med klubben. Flyg säkert!

Vi ses på starten och i luften!

Fenix styrelse – Björn, Jill, Stor-Hasse, Hans Å, Henrik och Staffan och Joakim
Våra nummer finns på webben om du vill oss något.
PS. Du går väl inte i ”flygide”?! Fenix håller igång hela vintern.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.