Rapport från styrelsemöte 2

styrelse14Styrelsen höll verksamhetsårets andra sammanträde onsdag 29 januari hemma hos Ralph i Drottningholm, och beslöt bland annat om formerna för PPC som ni kan läsa om i egen artikel, samt om inköp av ny vinsch.

Första punkten på dagordningen var att kolla att överlämning av uppdrag till de nya i styrelsen fungerat, och det har det. Mattias är i full fart som ny kassör, och Lelle och Ralph har tagit över nycklar och ansvar för vår teknik.

När det gäller klubbens resor så beslöts utse Björn Björsell till styrelsens samordnare. Stor-Hasse i tidigare styrelse kvarstår som kontaktperson för de resor han så föredömligt arrangerat (Åre och Kåseberga) men Björsell är ansvarig i styrelsen.

Årets resor ska läggas ut för anmälning snarast. Sicilien resan är fullbokad, och det är ingen officiell klubbresa, men därefter kommer Åre-resan som flyttats framåt lite eftersom Skistar har liftarna öppna hela valborgsveckan (oende är bokat på Mårtenslien sedan i fjol). Därefter kommer Kåseberga två sista veckorna i juli och slutligen klubbresan till södra Spanien 20–28 september.

Vi beslöt ordna nödskärmspackning 2 mars.

Poängplockarcupen blir lite annorlunda i år, med all rapportering från gps. Styrelsen enades efter en del diskuterande om att det är den bästa vägen. Se separat artikel som tävlingsgeneral Staffan skrivit.

Vi beslöt också att Fenix skulle kunna stå som huvudman för ett paramotorfält om det kommer ett bra förslag till lokalisering. Det här är ett sätt att visa att vi inte glömmer bort klubbens paramotorflygare. Styrelsens pm-piloter Lelle och Ralph återkommer i ärendet.

Vi fattade det formella beslutet att ge klartecken för köp av en ny Wesselman-vinsch, om inspektionen av det objekt vi bivit erbjudna faller väl ut. Köpet sker under vintern.

Vi diskuterade utbildning och seminariet, och någon kom med det utmärkta förslaget att hålla ett ppc-seminarium, alltså en kurskväll där vi lär oss att ratta gps inför årets tävlingssäsong med särskilt fokus på klubbens egen tävling Poängplockarcupen.

Det fullständiga protokollet finns i Dokumentarkiv under Övrigt (du måste vara inloggad).

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.