Nytt Paramotorfält

Fenix har nöjet att kunna erbjuda våra paramotorflygande medlemmar ett nytt fält att flyga ifrån i Stockholmstrakten.
Fältet är beläget strax utanför Bro med fina möjligheter till flyg norrut från två banor med riktning nord/sydlig samt väst/östlig.
 
Observera:
- För att hålla fältet tillgängligt samt att minimera störningar för markägare, flygning får endast ske efter samråd/briefing av paramotoransvariga i Fenix. 
- All flygning sker under TMA max 360m och att Kungsängen R område finns i närheten. 
- Vi flyger norrut från fältet för att ta höjd och start/flygning söderut i anslutning till fältet är inte tillåten pga hästar.
- Vid ev motorbortfall strax efter start kan nödlandning ske utmed dike på åkern.
 
 
För mer information vänligen kontakta:
Magnus Hillgren
0705-490939
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.