QR-koder

Här är Fenix QR-koder för betalning av vinschdrag (och eventuellt övrigt)

Fenix nummer för företagswish är 123 529 99 38. Med QR-koderna nedan slipper du ange numret, och i de flesta fall även belopp och beskrivning. 

 Övrigt

Om du skall betala vinschdrag för någon annan än dig själv, eller något annat än vinschdrag, använd denna (belopp och beskrivning måste anges):

Tandem/Utbildning/Betalning åt annan/Annat
 

Vinschdrag för Medlemmar

(belopp och beskrivning behöver ej anges här)

Medlem 1 flyg
Medlem 2 flyg
Medlem 3 flyg
Medlem 4 flyg
Medlem 5(+) flyg
 

Vinschdrag för Icke Medlemmar

(belopp och beskrivning behöver ej anges här)

IckeMedlem 1 flyg
IckeMedlem 2 flyg
IckeMedlem 3 flyg
IckeMedlem 4 flyg
IckeMedlem 5 flyg
IckeMedlem 6 flyg
IckeMedlem 7 flyg
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.