Drifthandbok 9.1 (april 2023)

Fenix släpper sin drifthandbok i ny version 9.1. Drifthandboken är Fenix viktigaste styrdokument. Här beskrivs processerna i vår flygverksamhet. Alla funktionärer bör vara väl bekanta med dess innehåll som besvarar de flesta frågor som brukar komma upp. Det skadar inte om också alla medlemmar läser den.

Fenix var den första skärmflygklubb i Sverige som samlade alla sina viktigaste styrdokument i en drifthandbok. Det här gjorde vi efter att kraven på dokumentation av verksamheten ökade från Transportstyrelsen (dåvarande Luftfartsstyrelsen) runt 2006. Kraven gäller egentligen skärmflygskolor och organisationer på förbundsnivå. Alla företag som bedriver flygverksamhet ska ha en drifthandbok och ett antal särskilt ansvariga tjänstemän/funktionärer.

Man kan tycka vad man vill om myndigheternas administrativa krav på föreningslivet (liknande krav finns inte på ridskolor eller snowboardklubbar) men eftersom vi har både utbildning och fortbildning i klubben och har höga ambitioner för kvaliteten på vår flygverksamhet, tyckte vi det var lika bra att gå hela vägen och skapa en drifthandbok. Där finns också bra instruktioner för funktionärer att få verksamheten att flyta smidigt.

Den nya versionen innehåller en mängd uppdateringar som återspeglar förändringar i vår verksamhet, bland annat vårt nya sommarfält och nya rutiner för betalning av flygen. Den är utformad som elektroniskt dokument och anpassad för läsning även i en mindre telefon med hyperlänkar för smidig navigering i dokumentet. Ladda alltså ned den och ha den alltid tillgänglig. För dig som inte tidigare har bekantat dig med drifthandboken skadar det inte att läsa igenom den från pärm till pärm.

Ladda ned Drifthandbok 9.1 som pdf-dokument från vårt dokumentarkiv. Du måste vara inloggad på fenixflyg för att se dokumentet.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.