Fältteamen - Alla funktionärer

Ett drygt trettiotal medlemmar utgör Fenix Fältgrupp, våra verksamhetsledare. Gruppen är uppdelad i sex team som är "i tjänst" var sjätte vecka för att planera och leda helgens flygning. Fältgruppen utgör på samma gång Fenix verksamhetsledare och ett aktivt fadderskap – nya medlemmar som vill vara aktiva och går med i Fältgruppen får garanterat bra coaching. Om det inte går att flyga på våra fält tar fältteamet initiativ till andra aktiviteter.Vill du vara med i ett team? Kontakta fältteamsansvarig i styrelsen.

43 personer i listan

Sökkriteria

Namn
Telefon
Behörigheter
Dragkrok
Inga användare i denna lista