sandudden

Sandudden är namnet på bostadsområdet som växt upp i det gamla grustaget sydost om Träkvista i Ekerö. Mellan bostadskvarteren har en fin backe bevarats som fungerar utmärkt för backglidning i måttlig sso-vind. Vid starkare vind blir det turbulent på landningen och backen bör undvikas.

Hitta dit

Med T-bana och buss: T-bana till Brommaplan, därefter någon av Ekeröbussarna till Träkvista.
Med bil: Brommaplan och vidare mot Ekerö, förbi Drottningholm mot Träkvista. Efter Träkvista svänger vägen upp på åsen med Sandudden på vänstra sidan. Sväng av höger och parkera vid värmeverket. Starten är tvärs över vägen. Eller fortsätt en km och parkera där du ser hanget på vänster sida.