Foto: Oliver Torlo

Ullnabacken är högst i länet och ligger i Täby norr om Arninge handels- och industriområde. Kommunens långsiktiga plan är att den ska bli en del av ett idrotts- och friluftsområde.

I nuläget sker flygning främst på nordsidan med säker landning bara då isen ligger, eller med landning i backen. På sikt kan det bli riktigt bra även på ostsidan då planen är att gräva ned kraftledningen då energianläggningen vid backen permanentas.

Eftersom hela backen är ett arbetsområde är flygning tillåten bara på helger och kvällar, enligt överenskommelse med företaget som utför arbetena. När det är blött kan delar av backen vara rätt eländig, och allra bäst är det med kyla och lite snö.

När isen inte ligger är det landning högt uppe i backen som gäller, för nere vid sjön ger trädridån en stygg rotor.

Hitta dit

Parkera på Slalomvägen eller Ullnavägen vid återvinningscentralen och promenera upp till starten. På sikt kanske vi kan ordna tillgågn till en parkering en bit upp eller på en framtida landning vid sjön.

Användbara länkar

Täby kommun om backens framtid