Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Nu bygger vi en skärmflygbacke

 

 

I februari har de allra sista bitarna fallit på plats för att Fenix ska kunna bygga om Granholmstoppen till en bättre backe för glidflyg och hang. 4 februari träffade vi Stockholms fritidsförvaltning, 14 februari exploateringskontoret, och några dagar senare sändes ansökan in till Idrottslyftet. Om ansökan beviljas komer spaden att kunna sättas i marken redan i år.

Planerna för utvecklingen av Granholmstoppen får tummen upp av Stockholms stad. På alla hjärtans dag 14 februari träffade Fenix Stockholms Stads exploateringskontor, och gick igenom det sista som behövdes klaras ut innan vi sändde vår ansökan till Idrottslyftet för ombyggnaden av Granholmstoppen. På bilden Hans Åberg, vår modellarkitekt som stolt visar Ulrika Egerö vår skalamodell av backen före och efter. Med på mötet var också resten av projektgruppen, Björnarna Svedemar och Hårdstedt.

 

Måndag 4 februari var samma grupp – Fenix task group för utvecklingen av Granholmstoppen – och träffade Stockholms idrottsförvaltning. Vi gjorde en ordentlig presentation, komplett med modell i skala 1:300 av backen och hur vi vill bygga om den.

Projektet har två syften: Dels att bygga om backens sluttning så de skarpa terasserna jämnas ut och det blir en jämn sluttning hela vägen längs flygsektorn, från nordväst till nordost. Dels kommer vi att formulera en riktig underhållsplan för backen, så vi kan slå gräset och slyn regelbundet med maskiner vi hyr in. Hela den övre delen av backen kommer att bli fin gräsmatta helt utan buskar och rötter. Vi tar också bort de stora sammanhängande nyponsnåren som så lömskt brukar anfalla skärmflygare underifrån. Vi behåller enstaka snygga ensamma buskar, så det blir en lika fin känsla av "engelsk park" som i den del av kullen som underhålls för discgolfbanan. Det discgolfutslag som ligger i backen blir kvar. De två stora granarna framför backen anses skyddsvärda, men vi kan gå lös ordentligt på dungar av björksly och annan växtlighet framför backen som inte ses som en del av kulturlandskapet. Gräset kommer att växa högt i nedre delen av backen som utgör boplats för många djur (vem har inte fått halvt hjärtslag av att ha skrämt upp en fasan där nere).

Den ombyggda backen bör få avsevärt förbättrade förhållande vid både backglidning och hangflygning, och det kommer också att bli en kraftigt förbättrad backe för skärmflygskolorna.

Planerna fick alltså tummen upp av kommunens chefstjänstemän, och veckan efter gick vi rätt in i samtal om det praktiska genomförandet, och om finansieringen. Vi har redan förankrat finansieringen så bra på olika håll att den kan sägas vara "i hamn", men det vore klädsamt om vi kunde skrapa ihop en del pengar från skärmflygklubbarna i Stockholm, och kanske en slant från skolorna också. Vi har fått besked från båda de andra stockholmsklubbarna att de slänger in en slant, men större delen av klubbarnas finansiering kommer Fenix att ta. Det känns väldigt roligt det här, och om vi får vara lite skrytsamma ett ögonblick så känns det som om vi är den enda skärmflygklubben i Stockholm som har förmågan att verkligen ta greppet på ett sådant här projekt både vad gäller idé, planläggning, genomförande och finansiering. Klubben med både finansiella och intellektuella muskler.

Läs mer i våra skrivelser till staden om saken på medlemssidorna. Frågor ställs till kontaktgruppen Björn + Björn + Hans.


Skapad: 19 mars 2008
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment