Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Sandudden snart en sydbacke på Ekerö

 

Vi har under flera år bevakat möjligheten att åter kunna flyga regelbundet i Träkvista, på vad som nu heter Sandudden. 30 januari träffade vi Ekerö kommun, och nu är det bara NCC:s byggarbetsplatsstaket som står mellan oss och en skärmflygbacke i sydsydostlig riktning.

Träkvista var en popuöär flygbacke förr i tiden, tills NCC inledde exploateringen av den nedlagda grustaget för att bygga bostadsområdet Sandudden. När första etappen av bostadsområdet var klart såg vi en möjighet att åter börja flyga där. Fenix har bland annat haft tandemkurs i backen under 2007.

Vi tog kontakt med NCC och det visade sig att delar av den gamla flygbacken ska bevaras som en kälkbacke när exploatören NCC färdigställer sista etappen av Sandudden. Vi har träffat NCC och fått stor förståelse för våra önskemål. NCC tycker att det är en utmärkt idé att flyga där. Det kan bli en fin backglidningsbacke för vindriktning S–SO, med möjlighet att hanga på husen när det blåser lite friskare.

Dessvärre har de staket som sattes upp för att skydda byggområdet under markarbetena blivit permanenta, så just nu är det inget bra för skärmflygare. Men när de åker väck kan det bli jättebra. Därför har vi skrivit till kommune, som ska ta över marken när bygget är klart.

30 januari var vi inbjudna till Ekerö kommun för att berätta vad vi vill göra. Nyblivne ekeröbon Einar Hestman träffade tillsammans med Fenix ordf Björn Hårdstedt chefer för fritid och teknik. De stora markarbetena på Sandudden i Ekerö-Träkvista är avslutade, men ett förargerligt staket spärrar alltså nedflygningen. Vårt möte med kommunen syftade till att kolla av hur de ser på en permanent skärmflygbacke när vi kan få väck staketet runt byggarbetarnas parkering, och det var bara glada miner. Därmed blir det mer intressant att lägga krut på att få NCC att flytta staketet. Då får vi en jättefin backe i SSO-riktning, i första hand för svaga till måttliga vindar.


Skapad: 19 mars 2008
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment