Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Begravningsplats på G-toppen?

Begravningsplats

Nu börjar konturerna av planerna på en begravningsplats på och runt idrottsanläggningarna på Granholmstoppen klarna. Arkitekttävlingen går in på finalen, och kommande helg 22–23 maj är det guidade vandringar på G-toppen där kommunens ansvariga tjänstemän deltar. Vi är inbjudna och ska vara där i någon form.

Det måste direkt sägas: det är lite beklämmande (inte minst som skattebetalare) att konstatera att Stockholms stads idrottsförvaltning och Riksidrottsförbundet anslår nästan en halv miljon kronor för att bygga en skärmflygbacke, och att en annan förvaltning inom staden sedan (mindre än ett halvår efter invigningen av den nya flygbacken) föreslår att man kan bygga en begravningsplats där istället. I instruktionerna i arkitekttävlingen stod det uttryckligen att ingen hänsyn behövdes tas till skärmflygarna.

Det här blir ännu kostigare om man betänker att Stockholms stadsfullmäktige för bara ett par år sedan beslöt skydda backen från exploatering (och bland annat säkra tillgången till backen för skärmflygarna) genom inrättandet av ett kulturreservat.

Vi är dock inte värst drabbade. Många arkitektförslag som kommit in lämnar själva flygbacken någorlunda orörd (kanske har arkitekterna bemödat sig med att googla Granholmstoppen och hittat oss, kanske för att gravar i 45 graders lutning på mark som består av stenblock inte är en så bra idé). Den andra idrottsverksamheten på Granholmstoppen, discgolfbanan, föreslås dock få maka åt sig, i bästa fall, eller helt kastas ut, i värsta. Och det är rent skamligt, eftersom ett av skälen till att kullen blivit så attraktiv som lokal för en begravningsplats är det mödosamma livsverk som discgolf-entreprenören Mats Löf skapat, av det som en gång var en skräpig tipp för schaktmassor.

Det finns också förslag som INTE naggar idrottsanläggningen i kanten alls, vilket visar att det inte alls är nödvändigt, att valet mellan idrott och begravning är resultatet av väldigt dåliga beslut på Kyrkogårdsförvaltningen. Andra förslag är bisarra. Ett som heter Gränslöst visar skärmflygare i full fart över gravarna. Var vi ska landa är oklart. Den som sett en viss "500" balansera på Ales Stenar (på stenarna) får snabba associationer. Ett annat förslag heter Det finns en vrå för alla (men det finns ingen vrå alls för skärmflygare och discgolfspelare).

En kul grej vi noterar är att Fenix gjorde en bättre markundersökning inför vårt byggprojekt än vad Kyrkogårdsförvaltningen gjort. Att försöka gräva gravar i mark som till största delen består av rivningsmassor och sprängsten blir inte lätt. Och vi vet också att det inte går att lägga på mycket mer jordmassor på kullen eftersom den då riskerar att kollapsa och flyta ut på åkern.

Kommande helg är det alltså aktiviteter i området, och det vore väldigt bra om några kunde vara där och flyga om det passar, ÄVEN om samtidigt Härkeberga lockar.

Styrelsen fortsätter givetvis att följa frågan, och vi tar nu en del kontakter för att försöka förhindra att de här galenskaperna fortsätter. Vi har idag 16 maj sänt det här brevet till ett antal berörda.

Läs mer här på stadens webbsida >> Det finns länk där till tävlingsförslagen också.


Skapad: 16 Maj 2010
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment