Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

9,4 miljoner ton luft

Vägen mot ett levande skärmflygfält på Barkarby efter motorflygfältets beklagliga nedläggning går vidare. Vi har just fått klartecken från Bromma om en ny skärmflygsektor som ersätter den gamla sektorn som var kopplad till Barkarby trafikzon (ATZ) vilken upphörde sista juni. Luften vi kan öppna väger 9,4 miljoner ton!

barkarby_2439

En månad efter att Barkarby flygfält lades ned upphörde den trafikzon (ATZ) som skyddat flygplatsen och dess VFR-trafik från trafiken i Bromma kontrollzon (CTR). När ATZ upphörde hamnade hela luften över Barkarby, ända ned till marken, i Brommas kontrollerade luft. Därför uppvaktade vi tidigt  Brommatornet (ATS) och Transportstyrelsen angående behovet att skyndsamt upprätta en flygsportsektor för skärmflyget på Barkarby. Vi har fått bra bemötande, även om beskedet kom i sista minuten. Men sektorn är nu upprättad och gäller interimistiskt trots att alla erforderliga signaturer inte har kommit på papper ännu.

Skärmflygsektorn ger oss ett triangelformat luftrum med normalhöjden 1500 fot som sträcker sig mellan punkter i Rinkeby, Sollentuna och Jakobsberg-Berghem. Det enda kruxet är att Barkarby handelsområde inte kom med, det blir lite för nära brommatrafiken för att det gick i denna första vända. I praktiken är hela det område vi brukar använda med, plus att vi numera kan flyga hur vi vill norr om rullbanan, så egentligen är det användbara flygområdet nu mycket större. Vi har redan provat på detta under de flygdagar som genomförts i juni.

Vad man behöver veta som pilot, är att inte flyga väster om västra änden av vår startstripp (åt E18 till). Gränsen går strax väster om den punkt i bortre änden av banan där vi antingen har vinsch (vid västvind) eller start (vid ostvind). På låg höjd, under inflygning till landning, spelar det ingen roll, men när man är en bit upp i luften där det teoretiskt sett kan förekomma flygplanstrafik, ska vi försöka vara noggranna med separationen till kontrollerat luftrum.

Sektorn öppnas precis som tidigare på telefon. Det är ett önskemål att vi när sektorn är öppen har passning på Brommas frekvens 118,100. Inga startutrop behöver dock göras (de skulle nog tröttna). Det bästa är antagligen att någon på starten ansvarar för passningen av flygradion, så slipper vinschföraren den distraktionen.

Nästa steg när det gäller Barkarby är markupplåtelse och lokaler. Här händer just nu många spännande saker, där flera flygsporter är inblandade. Samtal pågår, och bemötandet från Järfälla kommuns sida är bitvis mycket positivt. Resultatet kan bli ett levande flygsportfält som ändå på något sätt blir en värdig efterträdare till områdets stolta flygtraditioner. Mer info om detta kommer när konturerna börjar klarna.

Ekvationen som beräknar lufttens massa: Sektorns yta 16 kvadratkilometer x höjden 450 meter x luftens specifika vikt 1,3 gram per liter.


Skapad: 01 juli 2010
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment