Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Fenix klimatneutral förening

Fenix är en klimatneutral förening. Skärmflygning är per definition en miljö- och klimatsmart idrott. Men vi ville gå ett steg längre, och har efter en klimatinventering valt att klimatkompensera den klimatpåverkan vi inte själva snabbt kan förändra.

zeromission

Vi har ganska goda förutsättningar med tanke på att vi använder sol och vind som huvudsaklig drivkälla för vår verksamhet. Men det går åt en skvätt bränsle om man blir uppvinschad. Och resorna är precis som för andra mänskliga aktiviteter en orsak till miljö- och klimatpåverkan.

Fenix styrelse har inventerat klubbens klimatpåverkan. Det blir ganska runda siffror som till stor del bygger på uppskattningar, men vi har defenitivt ordning på nollorna. Slutsatsen är att klimatpåverkan nästan uteslutande beror på förbrukningen av drivmedel, dels i vinschar och dels för transporter och resor.

Styrelsen diskuterade frågan med början redan 2010 och kom fram till att ambitionen i första hand borde vara att minska förbrukningen av drivmedel i samband med klubbens aktiviteter. Ett sätt är att använda vår "näridrottsplats" Barkarbyfältet när inte förhållandena gör det motiverat att flyga på termikfältet i Härkeberga. Ett annat är att uppmuntra samåkning och färd med lokaltrafik. Ytterligare ett sätt är att uppmuntra till övernattning vid vårt sommarfält när vi flyger bägge dagarna. Alla funktionärer kan numera övernatta gratis på närbelägna Långtora segelflygfält. Vi har också skissat på flera projekt för att konstruera en vinsch som drivs med förnybar energi.

Men det finns fortfarande klimatpåverkan vi inte kan trolla bort över en natt, och den har styrelsen beslutat kompensera med en modell som heter ZeroMission, som även används av företag som Arla, NCC, Max och Saltå Kvarn. Efter att ha diskuterat tre alternativa nivåer valde vi den mest ambitiösa — att kompensera för all den påverkan som vår klubbs aktiviteter ger upphov till, alltså förbrukning av drivmedel i såväl vinschar som i de fordon klubbens medlemmar använder vid resor till klubbens flygaktiviteter. Dessutom alla flygresor vid klubbens utlandsresor. Den beräkning vi gjort visar att vi behöver klimatkompensera för 40 ton koldioxid per verksamhetsår. Vi är nu inne på andra året.

Klimatkompensation är en knepig grej, men vi har satt oss in i hur det fungerar och valt  ett svenskt initiativ som heter ZeroMission. Där finns ett alternativ att klimatkompensera med trädplantering, ZeroMission Träd, enligt en certifiering hos "Plan Vivo" med certifieringtypen VER. Plan Vivo samarbetar med Universitetet i Edinburgh. Vi har valt trädplantering i Mexiko. Alla träd som planteras enligt ZeroMission rapporteras till FN-organet UNEP:s projekt "The Billion Tree Campaign" som överträffade sitt första mål att plantera 7 miljarder träd till utgången av 2009 med 400 miljoner träd. Under 2010 planterades inom ZeroMission Träd träd som täcker en yta motsvarande 595 fotbollsplaner.

För den som vill läsa mer om klimatkompensation så rekommenderas Klimathandboken från Tricorona.

Vårt certifikat:

zeromission certifikat


Skapad: 14 oktober 2012
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment