Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Toppmöte i Järfälla

Fredagen 16 november fick vi möjlighet att träffa nya kommunstyrelse­ordföranden i Järfälla, Cecilia Löfgreen (M). Cecilia efterträdde i höstas Eva Lennström som vi tidigare träffat angående vår verksamhet på Barkarbyfältet. Det var Fenix ordförande Björn Hårdstedt och Skärmflygförbundets ordförande Pär Jönsson som tillsammans uppvaktade KS-ordföranden.

Vi har tidigare besökt Järfälla ett antal gånger och träffat både tjänstemän och politiker både vid större möten och vid enskilda samtal. Bemötandet har överlag varit väldigt positivt. Trots det har de praktiska frågorna om lokal och skötsel kört fast i tjänstmannaledet hos främst två av de berörda förvaltningarna.

Vi har känt ett starkt stöd bland alla politiker vi träffat, även om vi inte alltid har kunnat få precis det vi vill ha. Kommunstyrelsen har varit helt främmande för att teckna någon markupplåtelse, vilket vi förstår beror på att man är livrädd för att något ska störa exploateringen av Barkarbystaden. Trots att vi hela tiden förklarat att vår verksamhet är ett perfekt komplement till Barkarbystaden, inte ett hinder, så har vi inte övertygat beslutsfattarna.

Men efter att kultur- och fritidsnämnden beslutat att vår verksamhet ska få fortsätta på marken med stöd av allemansrätten skulle man kunna hävda att vi fått en slags benefik nyttjanderätt, en juridisk term för en slags "tjing" på att få använda viss mark utan att ha något arrende eller annat kontrakt på upplåtelse.

Dessutom har vi en bra dialog med Stockholms stad där delar av fältet ligger (marken öster om banänden vid hangarerna), och under 2013 har vi planer på att skapa en entré till västvindstarten genom stängslet ungefär vid Sofia Hogs, där man eventuellt skulle kunna ha en parkering också så vi slipper köra grusvägen runt Hägerstalund.

I det här läget kändes det viktigt att få träffa den nyvalda KS-ordföranden, och vi är glada för att hon hade möjlighet att ta emot oss trots ett späckat schema som nyvald högsta politiker i Järfälla. Cecilia tog sig tid att lyssna, och vi är övertygade om att det här är ytterligare ett steg på vägen att skapa ett aktivt idrottsfält på det gamla flygfältet, med tyst flygsport i spetsen. Det blir ett spännande komplement till den växande bostadsbebyggelsen i denna del av storstaden Stockholm.

Särskilt hoppas och tror vi att frågan om lokal för förvaring av utrustning och permanent tillgång till värme och toa ska lösa sig inom kort.


Skapad: 16 november 2012
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment