Skip to main content
Fenix Skärmflygklubb – Paragliding Club – Stockholm

Fina dagar på nya sommarfältet

Myrsjo Pawel

Vårt nya vinschfält från luften. Foto: Pawel M (från en video), och fotot har faktiskt fått spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Efter fem flygdagar på nya sommarfältet i Torstuna-Myrsjö är alla överens om att flytten blivit ett lyckokast.

När det sent i höstas stod klart att vi inte skulle få skapa något stråk i nordsydlig riktning i Vånsjö, var det en stor besvikelse. Vånsjö var väldigt trevligt, men vi stod alltför ofta med rak sidvind under den säsong vi flög där. Västliga vindar är förhärskande i Skandinavien, men kanske inte nödvändigtvis på sommaren. Fältet vi hade i Malmby låg i nordsydlig riktning, och där stämde vinden nästan alltid. I Härkeberga var sydvindar ett problem när den finanskille som flyttade in i Prästgården tog ifrån oss nordsyd-stråket vi etablerat. Dessutom fanns frågetecken kring hur vi skulle kunna ordna laddning av en kommande elvinsch i Vånsjö där ström saknades.

Tillbaka till kartorna

Så återigen fick vi grotta ned oss i kartappar (lättare än för 20 år sedan då man fick studera papperskartor på bibliotek). Och för att göra en lång historia kort hittade vi efter en del samtal och sedvanligt besök i semmeltider en plats bara ett par kilometer norrut. Det klickade direkt med markägaren, och nu har vi för första gången någonsin ett undertecknat tillsvidare-avtal för vår idrottsplats. Det känns otroligt skönt. Vår hangarcontainer står inne på en gård vilket är tryggt och dessutom ger oss möjlighet till laddström när vi tar steget till elvinsch.

En del jobb krävdes. I slutet av mars påbörjades arbetet under ledning av Fenix vice ordförande Magnus H, Fredrik L och några till. Fenix sammankallade medlemmar till en arbetsdag på fältet. Fältet är väldigt jämnt och fint och väl lämpat för fina vinschdrag, dock så finns en mindre bäck som vi behöver gå över för att få full längd på vinschdragen. För att kunna nyttja hela längden behövde en bro byggas så att moppen kan dra linorna över bäcken.

Fenix bygger bro

Tack vare gott samarbete med markägaren så fick vi tillgång till några gamla takbjälkar från en lada vilket fick utgöra stommen på bron. Arbetsdagen förlöpte väl i solen och vid slutet av dagen så hade vi tillsammans åstadkommit en mycket stabil och väl dimensionerad överfart för moppen så full längd av fältet kan nyttjas.

Fenix bygger bro

Ett gäng duktiga brobyggare.

Parallellt med aktiviteten för bron pågick även arbete för att skapa en stabil grund för containern. Vi hade avtalat med markägaren att ställa containern i ett hörn på gårdsplanen och med hjälp av lite marksten, laserpass och glatt humör så blev ett bra stabilt underlag. Containern flyttades från Vånsjö i veckan efter, inte utan viss besvär eftersom envisa regn gjort marken så mjuk att kranbilen inte ville köra ut på åkern. I stället fick vi släpa containern tio meter till fast underlag. Men nu står den fint på sin nya plats. Ena långsidan behöver målas.

Grunden läggs för vår containerhangar.

4 maj var det sedan dags för premiärflygning på fältet, premiärstarten skedde i sydlig riktning och allt förarbete med bro och containerplacering fungerade mycket bra. Helgen efter, 10-11 maj, blev det också flygning, nu med start i motsatt riktning i nordvind, så nu vet vi att bägge starter funkar bra, och har styr på parkering. Hittills har vi avverkat fem flygdagar med totalt nästan 200 flyg.

Andra helgen flög vi med start mot norr.

Vi har nu ett väldigt bra fält för sommarens aktiviteter. 


Skapad: 27 Maj 2024
Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment